OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  –  08.IX.2019r.

XXIII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

 1. Komunikat biskupa diecezjalnego dotyczący inicjatyw modlitewnej Polska pod Krzyżem

 2. KOMUNIKAT WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKCJACH RELIGII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 3. Łącząc się z ogólnopolską inicjatywą modlitewną Polska pod Krzyżem zapraszamy na nasze parafialne czuwanie w sobotę 14 września w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła pw. św. Andrzeja Ap. Rozpoczniemy Modlitwą Różańcowa o godz. 17.30. Nastepnie Msza św. o 18.00. Po Mszyśw. Droga Krzyżowa i zakończymy nasze czuwanie pod krzyżem przy kościele św. Andrzeja Ap. ze śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

 4. W minioną niedzielę odbył się Festyn Parafialny zorganizowany przez naszych parafian w Gostchorzu. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować organizatorom, wszystkim darczyńcom i uczestnikom festynu, dzięki którym uzbierano na malowanie elewacji kościoła w Gostchorzu prawie 15 tysięcy złotych. Prace remontowe na dachu kościoła planowane na jesień tego roku a elewacja na lato przyszłego roku.

 5. Dzisiaj będzie poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej na Mszy św. o godz. 12.00. Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 22 września w niedzielę po Mszy Świętej o 12.00. Komunia święta w przyszłym roku będzie miała miejsce 30 maja w sobotę o  godzinie 12.00 dla szkół nr 1 i 3, oraz w niedzielę 31 maja o godz. 12.00 dla szkoły nr 2.

 6. Zapraszamy młodzież klas 7 na spotkanie organizacyjne dotyczące rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania. Odbędzie się ono 16 września w poniedziałek o godzinie 16.00 w kościele św. Andrzeja. Grupę z VII klas poprowadzi ks. Michał.

 7. Kandydatów na ministrantów i ich rodziców z klas 2 i starszych zapraszamy w sobotę 14 września na godzinę 11.00 do kościoła św. Jadwigi.

 8. W naszej parafii ruszają spotkania dla młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich, pod hasłem „Pan jest z Tobą”. Będą to comiesięczne spotkania modlitewno – integracyjne. Wspólna modlitwa, konferencja w kościele i przejście na aulę parafialną na film i wspólny posiłek. Najbliższe spotkanie 9 września (poniedziałek) po Mszy wieczornej w kościele św. Andrzeja. Poprowadzi ks. Michał.

 9. Grupa Modlitewna Laudate Dominum zaprasza na spotkanie w środę po wieczornej Mszy św. w auli parafialnej.

 10. Spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji we wtorek o godz. 19.00 w auli parafialnej.

 11. Spotkanie muzycznej grupy JPII w czwartek o godz. 19.00 w salce parafialnej. Zapraszamy nowe osoby do wspólnego śpiewu.

 12. Po wakacyjnej przerwie wznawia próby nasz parafialny chór. Pierwsze spotkanie w piątek o godz. 19.00 w auli parafialnej. Również zapraszamy nowe osoby.

 13. Trwają zapisy na Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez O. Jamesa Manjackala, które w tym roku będą w dniach 18-20 października. Foldery informujące o rekolekcjach wyłożone są przy wyjściu z kościoła. Zapisy dokonywane są przez internet lub w salce przy Biurze Parafialnym w piątek w godz. 16.00 – 17.00. Spotkanie wolontariuszy pomagających nam w rekolekcjach w najbliższy czwartek 12 września o godz. 19.00.

 14. Parafia w Osiecznicy organizuje pielgrzymkę do Lichenia w dniach 16 i 17 września. Odwiedzimy Licheń, katedrę w Gnieźnie oraz sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. Koszt to 190 zł. W cenie przejazd, nocleg w Licheniu, obiadokolacja i śniadanie oraz bilety wstępu do katedry w Gnieźnie. Wyjazd 16.09 o godz. 7.00 z Osiecznicy (7.10 przystanek przy US w Krośnie). Powrót 17.09. w godzinach wieczornych. Zgłoszenia tel. 68 383 70 10

 15. Zapraszamy do udziału w dziewięciodniowej pielgrzymce do Ziemi Świętej, która odbędzie się od 12 do 20 czerwca przyszłego roku. W programie między innymi: NAZARET – KANA GALILEJSKA– GÓRA TABOR- KAFARNAUM – JEZIORO GENEZARET – JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM – JEROZOLIMA – TEL AVIV i JAFFA. koszt 3850 zł. Po szczegółowy program zapraszamy do zakrystii. Osoby zainteresowane zapraszamy również na spotkanie informacyjne, do Auli Parafialnej, 23 września w poniedziałek na godzinę 19.00.

 16. Po Mszy św. rozprowadzamy tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. Po Mszy św. rozprowadzamy tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 5zł. Rozprowadzamy także w zakrystii Kalendarze Katolickie naszej diecezji 16-stronicowe w cenie 5zł  i dwustronicowe w cenie 2zł.  Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane w naszych świątyniach.                                                     

proboszcz ks. kan. Zbigniew Samociak

Komunikat biskupa diecezjalnego dotyczący inicjatyw modlitewnej Polska pod Krzyżem

Drodzy Diecezjanie

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września odbędzie się w Kruszynie k. Włocławka ogólnopolskie spotkanie modlitewne pod hasłem Polska pod Krzyżem. Jestem przekonany, że modlitwa tysięcy pątników pod krzyżem, pod którym w 1991 r. sprawował Eucharystię św. Jan Paweł II, a który dziś wznosi się nad miejscem męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, stanie się wielkim impulsem dla ożywienia wiary w naszym kraju. W łączności z tym spotkaniem odbędzie się także czuwanie w naszym sanktuarium Maryjnym w Rokitnie. W sobotę, 14 września rozpoczniemy Mszą św. o godz. 11.00, na którą najserdeczniej zapraszam pielgrzymów i sympatyków Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Po południu natomiast, o godz. 16.30 w ogrodach rokitniańskich u stóp tamtejszej Golgoty odbędzie się modlitwa różańcowa, a o 17.30 odprawiane w plenerze nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej. Następnie spotkamy się w bazylice – o godz. 21.00 na Apelu Maryjnym, a o godz. godz. 22.00 na Mszy św. w intencji Ojczyzny, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Nazajutrz, w niedzielę po odśpiewaniu Godzinek, o godz. 6.30 rozpocznie się Msza św. kończąca czuwanie.

Gorąco zachęcam, abyśmy trwali wspólnie w te dni na modlitwie także w parafiach, które powinny w tym czasie stać domami szczególnej modlitwy dla wszystkich nie mogących udać się ani do Włocławka ani do Rokitna.

Zawierzam organizatorów i uczestników tego wydarzenia Matce Bożej Rokitniańskiej św. Janowi Pawłowi II i bł. Jerzemu Popiełuszce oraz Pierwszym Męczennikom Polski, którzy stali u początków wiary w naszej Ojczyźnie, przynosząc orędzie Chrystusowego Krzyża – orędzie Bożej Miłości, której nic nie zdoła zwyciężyć.

Zielona Góra, 5 września 2019 r.                    + Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKCJACH RELIGII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Zadaniem rodziców jest wychowanie w wierze swoich dzieci, dlatego powinni jako pierwsi i główni wychowawcy starać się o zapewnienie im pełnej formacji chrześcijańskiej, nie poprzestając na samej rodzinie jako podstawowej komórce wychowawczej, lecz m.in. posyłając dzieci na lekcje religii w przedszkolu i szkole.

Religia w publicznych szkołach i we wszystkich grupach przedszkolnych to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Oświadczenie to nie musi być ponawiane każdego roku.

Często ani rodzice, ani uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skutków podejmowanej decyzji o nieuczęszczaniu na lekcje religii. Niezapisanie dziecka na religię lub jego z niej wypisanie niesie ze sobą cały szereg konsekwencji poczynając od możliwości zaciągnięcia winy moralnej przez poważne naruszenie troski o wiarę i życie duchowe, aż do pozbawienia się możliwości przygotowywania do sakramentów Eucharystii, pokuty i pojednania oraz bierzmowania. Zamyka się również drogę do zostania chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Należy też pamiętać, że istnieje możliwość – po spełnieniu określonych warunków – ponownego zapisania ucznia na lekcje religii.

Serdecznie zachęcamy rodziców do sumiennego wypełnienia zobowiązania złożonego zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, do katolickiego wychowania w wierze swojego potomstwa.

Zielona Góra 1 września 2019 r.                                                                    ks. Wojciech Lechów

Dyrektor WNK

Zobacz także

Liturgia dnia