OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO – 18.X.2020r.

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

                                                 + Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

  1. Z racji włączenia powiatu krośnieńskiego do  czerwonej strefy epidemii odwołane zostały koncerty XIV Festiwalu Jadwigensis.

    Przywrócono limity osób w kościołach – w kościele pw. w. Jadwigi Śl. może być do 140 osób w a kościele pw. św. Andrzeja do 44 osób. Dziękujemy wszystkim parafianom za respektowanie ogólnopolskich zarządzeń obowiązku zakrywania ust i nosa w kościołach.

  1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe dla dorosłych i młodzieży każdego dnia o godz. 17.30. Z racji epidemii i obowiązującej czerwonej strefy odwołane są nabożeństwa różańcowe dla dzieci w środę i piątek. W tym czasie nie zbieramy także podpisów w indeksach za obecność na niedzielnych Mszach św. u dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
  1. Organizujemy w naszej parafii Kurs Przedmałżeński w dniach 15-21 listopada 2020r. Nauki będą odbywały się każdego dnia o godz. 19.00 w kościele pw. św. Andrzeja Ap. Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów na kurs.
  1. Spotkanie młodzieży z klas VIII przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w przyszły poniedziałek 26 października o godz. 16.30 w kościele pw. św. Andrzeja Ap.
  1. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych szczególnie na nabożeństwach wypominkowych. Za wszystkie wymienione osoby na kartkach wypominkowych będzie sprawowana Msza św. w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz będą odmawiane modlitwy w listopadzie z odczytywaniem imion i nazwisk zmarłych osób przed wieczornymi Mszami św. Można wpisać na kartce wypominkowej dzień, w którym mają być odmawiane modlitwy za zmarłych. Kartki wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypełnione prosimy wkładać do dowolnej skarbony.
  1. Po Mszy św. rozprowadzamy tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł oraz nasz bezpłatny Biuletyn Parafialny. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane w naszych świątyniach oraz na konto parafialne.

Zobacz także

Liturgia dnia