VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05 – Wniebowstąpienie Pańskie
7.30 – św. Andrzeja + Janina, Antoni, Stanisław Lipscy
9.00 – św. Andrzeja
 1. + Czesław, Robert, Wiesław, Zofia, Hanna Łój
 2. + Edyta Baranowska w 5 r. śm.
10.30 – św. Jadwigi
 1. W int. Kamilli z ok. 60 urodzin, o Boże błog. i potrzebne łaski
 2. + Dariusz Sylwester Malczyk – 12 greg.
12.00 – św. Jadwigi
 1. + Zofia i Tadeusz Rot
 2. + Eugenia, Stanisław, Jan Dąbek i zm. z rodz. Dąbek
 3. + Irena Hardzina w 5 r. śm.
18.00 – św. Andrzeja O Boże błog. i opiekę MB dla Tadeusza
9.00 – Gostchorze ZA PARAFIAN
10.30 – Sarbia ZA PARAFIAN
PONIEDZIAŁEK – 13.05
7.00 – św. Andrzeja + Dariusz Sylwester Malczyk – 13greg.
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Tadeusz Wąsiewicz  w m-c po pogrzebie
 2. + Gabriela Jop w m-c po pogrzebie
WTOREK – 14.05 – św. Macieja Apostoła – święto
7.00 – św. Andrzeja Za dusze czyśćcowe
18.00 – św. Jadwigi
 1. Dz.-błag. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jadwigi, Jarosława, Karola Jabłońskich
 2. + Dariusz Sylwester Malczyk – 14 greg.
ŚRODA – 15.05
7.00 – św. Andrzeja + Dariusz Sylwester Malczyk – 15 greg.
18.00 – św. Andrzeja
 1. O Boże błog. dla Zofii z okazji imienin
 2. + Edmund Fligier w m-c po pogrzebie
CZWARTEK – 16.05 – św. Andrzeja Boboli, męczennika – święto
7.00 – św. Andrzeja W int. Stanisława z ok. 52 urodzin o Boże błog.
18.00 – św. Andrzeja
 1. W int. Ks. Jędrzeja z okazji imienin o Boże błog. – int. Od Żywego Różańca i wspólnot Parafialnych
 2. + Dariusz Sylwester Malczyk – 16 greg.
PIĄTEK – 17.05
9.00 – św. Andrzeja + Dariusz Sylwester Malczyk – 17 greg.
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Barbara Franczyk w m-c po pogrzebie
 2. Za zmarłe siostry szarytki, które pracowały w Krośnie
SOBOTA  – 18.05
9.00 – św. Andrzeja
 1. + Dariusz Sylwester Malczyk – 18 greg.
 2. W int. Kręgów MB Pielgrzymującej – int. od Kręgu II
15.00 – Szpital ZA PARAFIAN
18.00 – św. Jadwigi + Leokadia Makucha w 6 r. śm.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 19.05
7.30 – św. Andrzeja + Dariusz Sylwester Malczyk – 19 greg.
9.00 – św. Andrzeja Dziękczynna za dar życia i zdrowia i z prośbą o Boże błog. dla Hani w 1 r. urodzin
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Ludwik Gierczyński w 32 r. śm.
 2. O Boże błog. dla Danieli Bartczak z ok. urodzin
12.00 – św. Jadwigi
 1. ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
 2. + Irena i Edward Krysińscy
 3. + Józef Baturo w 45 r. śm., i zm. z rodz. Baturo: Zofia, Łucja, Tadeusz, Janusz, Fabian

                                                 (Chrzest)

18.00 – św. Andrzeja + Kazimierz, Helena, Zygmunt, Roman i zm. z rodz.
9.00 – Gostchorze + rodzice: Janina i Karol i zm. z rodziny
10.30 – Sarbia + Anna Lutka w 4 r. śm., + Jan Kaczmarek w 2 r. śm. oraz zm. z obu rodzin.