XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2023 r.
7.30 – Kaplica + Józef Pietkiewicz w 2 r. śm.
9.00 – św. Jadwigi + rodzice: Józefa i Jakub Mazur, + brat: Michał i dziadkowie z obu stron
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Marianna i Józef Walaszko
 2. + Bronisława i Józef Poźniak i zm. z rodz.
12.00 – św. Jadwigi
 1. O Boże błog. i zdrowie dla Mai z ok. Urodzin
 2. O Boże błog. dla Bogumiły Wojciechowskiej z ok. 80 urodzin
 3. + Edmund i Michał i ich rodzice z ródź. Olechny
18.00 – św. Jadwigi + Bogusława Sarnowska – 23 greg.
8.00 – Sarbia + Janina Gielement – 19 greg.
9.15 – Gostchorze + Jan Kulka w 8 r. śm. I zm. z rodz. Kulka
PONIEDZIAŁEK 20.11 – Św. Rafała Kalinowskiego – wspomnienie
7.00
 1. + Janina Gielement – 20 greg.
 2. O szczęśliwą operację i opiekę MB dla Bronisławy
18.00
 1. + Bogusława Sarnowska – 24 greg.
 2. + Kazimierz Baziuk w m-c po pogrzebie
WTOREK 21.11 – Ofiarowanie NMP – wspomnienie
7.00
 1. + Bogusława Sarnowska – 25 greg.
 2. + Elżbieta Klecha w m-c po pogrzebie
18.00 – św. Jadwigi
 1. + Janina Gielement – 21 greg.
 2. + Janina, Mikołaj, Wiktoria, Jakub, Helena, Andrzej, Anna, Anna, Janina, z rodz.: Gielement, Grzyszczuk, Szuniewicz, Mulica i za dusze czyśćcowe
ŚRODA 22.11 – Św. Cecylii, męczennicy – wspomnienie
7.00 + Janina Gielement – 22 greg.
18.00
 1. + Bogusława Sarnowska – 26 greg.
 2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Cecylii z ok. urodzin i imienin
CZWARTEK 23.11
7.00 + Bogusława Sarnowska – 27 greg.
18.00
 1. + Janina Gielement – 23 greg.
 2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i o Boże błog. dla rodz. Pulikowskich
PIĄTEK 24. 11 – Św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy – wspomnienie
9.00
 1. + Kazimierz Kasprzak – 1 r. Śm.
 2. + Janina Gielement – 24 greg.
18.00
 1. + Bogusława Sarnowska – 28 greg.
 2. O Boże błog. dla Andrzeja z ok. 37 urodzin
SOBOTA 25.11
9.00 + Bogusława Sarnowska – 29 greg.
15.00 – Kapl. Szpital
 1. + Jerzy Królikowski w 7 r. Śm.
 2. + Helena Zasadzka w m-c po śm.
18.00 – św. Jadwigi
 1. + Elżbieta Laszuk w 5 r. Śm.
 2. + Janina Gielement – 25 greg.
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.11.2023 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7.30 – Kaplica + Genowefa Barbara Czarna w 1 r. śm.
9.00 – św. Jadwigi + Anna w 4 r. śm., Kazimierz w 35 r. śm., Stanisław, Krystyna, Artur, Tadeusz, Anna, Jan, Stanisław, Grzegorz
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Bogusława Sarnowska – 30 greg. – ostatnia
 2. + Zbigniew Bartczak, Grażyna i Stanisław
12.00 – św. Jadwigi
 1. Aleksandra Klusek – 1 greg.
 2. + Helena i Marian Sabiłło i zm. z rodziny.                                              (Chrzty)
18.00 – św. Jadwigi + Zbigniew Basaj w 23 r. śm. i zm. z rodz. Basaj i Lewandowskich
8.00 – Sarbia + Janina Gielement – 26 greg.
9.15 – Gostchorze + Henryk Jurewicz, Władysław Andrzejewski