X NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.06
7.30 – św. Andrzeja
 1. + Bogumiła w 8 r. śm. oraz zm. rodzice, rodzeństwo i babcia
9.00 – św. Andrzeja
 1. + rodzice: Helena, Michał Laskowscy, + Magdalena, Zygmunt Ładowscy i zm. z ich rodzin
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Wincentyna i Piotr Borys
12.00 – św. Jadwigi
 1. + Elżbieta Magdziej w 12 r. śm.
 2. + rodzice: Helena i Ireneusz Wawrzyniak i zm.  z rodziny.

(Chrzest)

18.00 – św. Andrzeja 1.   +  Bolesław Starostka w 40 r. śm., + Anna Starostka w 39 r. śm., i zm. ich córka       Lila Podgórna

2.   +  Ignacy Dechnik – 16 greg.

3.   + Robert Fiszer – 9 greg.

9.00 – Gostchorze + Czesława Rubaszewska w 1 r. śm., + Beata Rubaszewska w 6 m-cy po śm.
10.30 – Sarbia ZA PARAFIAN
PONIEDZIAŁEK – 10.06
7.00 – św. Andrzeja
 1. + Ignacy Dechnik- 17 greg.
 2. Za dusze czyśćcowe
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Robert Fiszer – 10 greg.
 2. W int. Wandy i Bronisława O Boże błog. i łaskę zdrowia.
WTOREK – 11.06 – św. Barnaby, Apostoła – wspomnienie
7.00 – św. Andrzeja
 1. + Robert Fiszer – 11 greg.
 2. + Władysław Chwalko w m-c po pogrzebie
18.00 – św. Jadwigi
 1. + Ignacy Dechnik – 18 greg.
 2. + Kazimierz Szkudlarski
ŚRODA – 12.06
7.00 – św. Andrzeja
 1. + Ignacy Dechnik- 19 greg.
 2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Janiny z ok. urodzin
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Robert Fiszer – 12 greg.
 2. + Wiesław Kwapisiewicz i jego zm. rodzice: Zygmunt i Maria
CZWARTEK – 13.06 – Św. Antoniego z Padwy – wspomnienie
7.00 – św. Andrzeja
 1. + Robert Fiszer – 13 greg.
 2. O Boże błog. Dla Agnieszki z ok. 47 urodzin
18.00 – św. Jadwigi
 1. + Ignacy Dechnik – 20 greg.
 2. + Zdzisław Czarnota
PIĄTEK – 14.06 – Bł. Michała Kozala, Bp i męczennika – wspomnienie
9.00 – św. Andrzeja
 1. + Ignacy Dechnik – 21 greg.
 2. + Zofia i Stanisław Radkiewicz, + Maria i Józef Młynarczak
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Robert Fiszer – 14 greg.
 2. + Henryka Adach w m-c po pogrzebie
SOBOTA  – 15.06
9.00 – św. Andrzeja + Robert Fiszer – 15 greg.
15.00 – Szpital + Kazimiera Janicka – int. od kuzynki Jadwigi Janickiej z mężem i rodziną
18.00 – św. Jadwigi
 1. + Ignacy Dechnik – 22 greg.
 2. + Wanda, Edward, Leszek Stysiak
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.06
7.30 – św. Andrzeja + Jan i Eugeniusz Baturo, + Maria i Michał Bąk
9.00 – św. Andrzeja
 1. W int. Weroniki z ok. 20 urodzin o Boże błog.
 2. + Janina, Piotr, Henryk Więcko
10.30 – św. Jadwigi
 1. Ignacy Dechnik – 23 greg.
 2. + Irena ( 5 r. śm.) i Antoni Smoleńscy, + Julia Biała i zm. z rodz. Smoleńskich, Białych, Gryń i Obuchowskich
12.00 – św. Jadwigi
 1. + Robert Fiszer – 16 greg.
 2. O Boże błog. dla dzieci
 3. + Władysław Olechnowicz w 8 r. śm.

                                                          (Chrzest)

18.00 – św. Andrzeja + Agnieszka w 29 r. śm.
9.00 – Gostchorze ZA PARAFIAN
10.30 – Sarbia ZA PARAFIAN