Kurs Katechizacji Przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych

odbywa się w każdym miesiącu i obejmuje dwa spotkania:

Spotkanie pierwsze w sobotę przed II niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy ul. Nadodrzańskiej 6-7. Spotkanie zawiera dwie konferencje na temat: „Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie” ( prowadzi kapłan) i druga konferencja nt. „Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci ( prowadzi osoba świecka)

Spotkanie drugie w sobotę przed III niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy ul. Nadodrzańskiej 6-7. Spotkanie zawiera jedą konferencję na temat: Instrukcja liturgiczna – liturgia obrzędu Chrztu św.” (prowadzi kapłan)

Po odbyciu dwóch spotkań otrzymuje sie stosowne Zaświadczenie ukończenia Kursu Katechizacji Przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych. To zaświadczenie należy przedstawiać przy każdorazowym załatwianiu w Biurze Parafialnym Chrztu św. dziecka lub w sprawie prośby o pozwolenie na bycie chrzestnym lub chrzestną.

Chrzty św. odbywają  się w naszej parafii w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w każdą III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

Wyjątkowo na prośbę rodziców jest możliwość Chrztu św. w każdą inną niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 w Kaplicy Chrztu Św.