Kurs Przedmałżeński

w Krośnie Odrzańskim w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej

Spotkania z konferencją tematyczną

będą odbywały się codziennie

od niedzieli 18 listopada br. do soboty 24 listopada br. o godz. 19.00

w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Nadodrzańskiej 6 ( dawna Świerczewskiego 6).    

              Zapraszamy wszystkie osoby

zamierzające w bliższej lub dalszej perspektywie

zawrzeć sakramentalny związek małżeński.