NOWENNA O UPROSZENIE DESZCZU
25 kwietnia – 3 maja 2020 r.

Na zakończenie różańca:

P.     Abyś nam w odpowiednim czasie pogody i deszczu udzielić raczył. Ciebie prosimy.
W.    Wysłuchaj nas, Panie!
P.     Módlmy się

Boże, Ojcze nasz w niebie, Ty wiesz, czego nam potrzeba do życia godnego ludzi.
Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał i darzysz go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił; wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli i spraw swoim błogosławieństwem, aby ziemia przyniosła oczekiwane plony.
        Ześlij deszcz z obłoków, aby użyźnił ziemię i okrył ją zielenią,
        udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże.
Nie dozwól, aby plony uległy zniszczeniu, ale daj nam obfitość Twoich darów. Spraw, aby wszyscy ludzie zachowali szacunek dla chleba, jako znak dziękczynienia Wobec Ciebie.

 Dozwól nam z ziarna zebranego, nakarmić nasze rodziny,
podzielić się z głodnymi i przygotować też chleb na ofiarę dla Ciebie,
aby, przemieniony w Ciało Syna Twojego,
stał się dla nas pokarmem na życie wieczne.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.    Amen.

                   Następuje śpiew Suplikacji.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
                                         Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
                                          Wysłuchaj nas Panie!


MODLITWA O DESZCZ (Mszał Rzymski, s. 167”)
Boże, w Tobie żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, † ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do życia doczesnego, * z większą ufnością ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.