OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 15 VIII 2023

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY

  1. Dzisiaj w uroczystość Wniebowzięcia NMP odbywają się w Rokitnie Diecezjalne Dożynki połączone z dziękczynieniem za 50 lat posługi biskupiej  i  65  lat kapłaństwa biskupa Pawła Sochy. Suma Odpustowa w Rokitnie będzie o godz. 12.00.
  1. W naszej parafii Msze św. dzisiaj są jak w każdą niedzielę.

 APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O POMOC DLA SŁOWENII

Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Po wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro.

Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce

– za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym.

Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie.

Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc,

pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli,

aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły

 i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi.

Proszę, aby tego dnia, podczas wszystkich Mszy świętych

modlić się w intencji poszkodowanych, a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym.

Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2023 roku

Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

  1. W piątek 18 sierpnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez wspólnoty Matki Bożej Pielgrzymującej po rannej Mszy św. o godz. 9.00 w kaplicy Domu Parafialnego.

 

W najbliższą sobotę 19 sierpnia odbędą się w Gostchorzu Gminne Dożynki.

Na rozpoczęcie o godz. 14.00 będzie uroczysta Msza św. Dożynkowa w kościele w Gostchorzu

 a później korowód i ceremoniał dożynkowy.

Zachęcamy naszych parafian i gości do licznego uczestnictwa

w tegorocznych Dożynkach Gminnych w Gostchorzu.

Bogaty program artystyczny będzie w Gostchorzu aż do późna w nocy.

  1. W sobotę 19 sierpnia zapraszamy na naukę przed Chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych w Domu Parafialnym o godz. 19.00.
  1. W dalszym ciągu prowadzone są remonty w naszych świątyniach. W kościele św. Jadwigi prowadzone są prace wewnątrz wieży,  zakładana  jest  nowa instalacja przeciwpożarowa i alarmowa oraz nowa instalacja elektryczna z nową szafką rozdzielczą. W kościele św. Andrzeja wykańczane są prace malarskie i kładziona jest dalej nowa posadzka.
  1. Po Mszy św. zbieramy ofiary do puszek jako pomoc dla Słowenii. Rozprowadzamy także dzisiaj tygodniki katolickie z ostatniej niedzieli w cenie 10 zł.  Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane w naszych świątyniach na bieżące remonty oraz wpłaty na konta parafialne.

                                                                     proboszcz ks. kan. Zbigniew Samociak