Święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę 8 kwietnia

                będzie odbywało się w kościele pw. św. Jadwigi Śl.

od odz. 11.00 o pełnych godzinach do 15.00

  W trakcie liturgii poświęcenia pokarmów będziemy

 zbierać ofiary na bieżące parafialne remonty.

Pokarmy wielkanocne będą również święcone w innych miejscach:

    Marcinowice – g. 1115 , Kaplica Szpitalna – 11.40

  Chyże – 1200, Gostchorze – 1215

         Sarbia – 1150, Morsko – 1240, Kamień – 1300