Przedstawiciele grup i wspólnot naszej parafii wraz z proboszczem podpisali w miniony piątek 9 kwietnia Akt Założycielski Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Uchwałodawczej Ogłoszenia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Krosna Odrzańskiego. 

Czynimy to wzorem wielu lokalnych społeczności dlatego zwracamy się z prośbą do naszych pełnoletnich parafian i mieszkańców Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie o pisemne poparcie obywatelskiego projektu oświadczenia Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej patronką Krosna Odrzańskiego.

Jeśli Rada Miejska pozytywnie przegłosuje Oświadczenie, wola mieszkańców będzie przekazana władzom kościelnym. Musimy zebrać minimum 200 podpisów na przygotowanych listach poparcia, które wyłożone są przy wyjściu z kościoła.

Wypełnione listy prosimy wkładać do przyszłej niedzieli do przygotowanych skrzynek kartonowych przy skarbonach.