III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.04
7.30 – św. Andrzeja + Jacek Edward Ratajczak w 3 r. śm. – int. od żony, syna, wnuków
9.00 – św. Andrzeja + Anna Kot w 1 r. Śm., ++ z rodz. Kot i Winnik
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Stanisława Budkiewicz w 3 r. śm., ++ dziadkowie: Stanisława i Stanisław
 2. + Halina Marcinkowska – 14 greg.
12.00 – św. Jadwigi
 1. + Czesław Giryn w 3 r. śm.
 2. + rodzice: Edward i Teresa Kozimierczak i zm. z rodziny
 3. O Boże błog. dla Teresy i Stefana Wojtuń z ok. 60 r. ślubu

(Chrzest)

18.00 – św. Andrzeja + Stanisława, Jan i Czesław, + Stanisław Mozolewski
9.00 – Gostchorze + z rodz. Winiarskich i Raut
10.30 – Sarbia ZA PARAFIAN
PONIEDZIAŁEK – 15.04
7.00 – św. Andrzeja
 1. Za dusze czyśćcowe
 2. + Natalia Nowak, Paweł, Genowefa Kolbert, Halina Ciszewska
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Halina Marcinkowska – 15 greg.
 2. + Zofia Szmer w 1 r. śm.
WTOREK – 16.04
7.00 – św. Andrzeja + Halina Marcinkowska – 16 greg.
18.00 – św. Jadwigi + Zofia Giertuga – int. od IX Róży Żywego Różańca
ŚRODA – 17.04
7.00 – św. Andrzeja O Boże błog. dla ks. Olszewskiego o prawdę i sprawiedliwość
18.00 – św. Andrzeja + Halina Marcinkowska – 17 greg.
CZWARTEK – 18.04
7.00 – św. Andrzeja + Halina Marcinkowska – 18 greg.
18.00 – św. Andrzeja
 1. W int. Kręgów MB Pielgrzymującej – int. od VI Kręgu
 2. + Bogusława Pawłowska
PIĄTEK – 19.04
9.00 – św. Andrzeja WOLNA
18.00 – św. Andrzeja
 1. + Halina Marcinkowska – 19 greg.
 2. + Zenon Więzowski w 9 r. śm. i zm. z rodz. z obu stron
SOBOTA  – 20.04
9.00 – św. Andrzeja + Halina Marcinkowska – 20 greg.
15.00 – Szpital + Maria Rajczuk – int. od Leonardy Przybylskiej
16.30 – św. Jadwigi 50 r. ślubu Teresa i Józef Nowaccy
18.00 – św. Jadwigi + Wiesław Bednarczyk w 6 r. śm. i zm. rodzice z obu stron
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21.04
7.30 – św. Andrzeja WOLNA
9.00 – św. Andrzeja + Agnieszka (13 r. śm.), Mieczysław, Maria Rasińscy, Leonarda, Franciszek Kuszkiewicz
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Jan, Beata Mazur, Kamila, Leokadia, Maria, Edmund Downar
 2. W int. Marty i Marka Lebiedzińskich w 17 r. ślubu o Boże błog. dla nich i ich dzieci
12.00 – św. Jadwigi
 1. + Mieczysław Krawczyński
 2. + Halina Marcinkowska – 21 greg.
 3. + Elżbieta Kicenko, Zenon, Marian, Andrzej, Jan i Kazimierz Świątek
18.00 – św. Andrzeja O Boże błog. dla Kacpra z ok. 16 urodzin, Natalii z ok. 11 urodzin i Zosi z ok. 8 urodzin
9.00 – Gostchorze ZA PARAFIAN
10.30 – Sarbia ZA PARAFIAN