NIEDZIELA 7.01 – UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO
7.30 – św. Andrzeja + Lucjan Małyszko
9.00 – św. Jadwigi + Marian Marciniak – 7 greg.
10.30 – św. Jadwigi
 1. + Teresa Kwitowska – Macander w 3 r. Śm.
 2. + Henryk Moroz – 7 greg.
12.00 – św. Jadwigi
 1. + Eugeniusz Kraus w 4 r. Śm.
 2. + Ryszard Skidańczuk                                                                     (chrzest)
18.00 – św. Andrzeja + Jan Jasek i zm. z rodz. spoczywający na naszym cmentarzu
8.00 – Sarbia + Roman w 2 r. śm. i zm. z rodz.
9.15 – Gostchorze Za parafian
PONIEDZIAŁEK – 8.01
7.00 – św. Andrzeja
 1. + Henryk Moroz – 8 greg.
 2. + Marian Marciniak – 8 greg.
18.00 – św. Andrzeja + rodzice: Marianna (21 r. Śm.) i Stefan (37 r. śm.) Łyś
WTOREK 9.01
7.00 – św. Andrzeja + Henryk Moroz – 9 greg.
18.00 – św. Jadwigi + Marian Marciniak – 9 greg.
ŚRODA 10.01
7.00 – św. Andrzeja + Marian Marciniak – 10 greg.
18.00 – św. Andrzeja + Henryk Moroz – 10 greg.
CZWARTEK 11.01
7.00 – św. Andrzeja
 1. + Henryk Moroz – 11 greg.
 2. + Regina, Feliks, Stefan Romanowscy i zm. z rodz.
18.00-św. Andrzeja
 1. + Marian Marciniak – 11 greg.
 2. + Józef Makucha w 6 r. śm.
PIĄTEK 12.01
9.00 – św. Andrzeja
 1. + Henryk Moroz – 12 greg.
 2. + Marian Marciniak – 12 greg.
18.00 – św. Andrzeja Za dusze czyśćcowe
SOBOTA 13.01
9.00 – św. Andrzeja
 1. + Marian Marciniak – 13 greg.
 2. + Henryk Moroz – 13 greg.
15.00 – Szpital + Maria i Piotr Kopeć
18.00 – św. Jadwigi + rodzice: Janina i Kazimierz Urbaniak i zm. dziadkowie z obu stron
NIEDZIELA 14.01 – II NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 – św. Andrzeja O Boże błog. dla Lucjana z ok. 65 urodzin
9.00 – św. Jadwigi
 1. + Henryk Moroz – 14 greg.
 2. + Marian Marciniak – 14 greg.
10.30 – św. Jadwigi
 1. + mąż: Stanisław i zm. rodzice z obu stron
 2. + Władysława i Stanisław Marciniak, + rodzeństwo: Halina i Kazimierz, + z rodz. Wojciechowskich, Famulaków i Kietrysów
12.00 – św. Jadwigi
 1. + rodzice: Walentyna i Leszek Duś i zm. ich rodzice i rodzeństwo
 2. + Zofia Lis
18.00 – św. Andrzeja + Weronika, Anna, Kazimierz Kwiatkowscy, + Zofia i Bolesław Tomasik
9.00 – Gostchorze + Monika Zygmuntowska w 8 r. śm. i zm. z rodz.
10.30 – Sarbia + Leszek Nowak w 13 r. śm. i zm. rodzice