Kurs Przedmałżeński w Krośnie Odrzańskim w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Spotkania z konferencją tematyczną będą odbywały się codziennie

od poniedziałku 22 listopada do soboty 27 listopada br. o godz. 19.00

w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Andrzeja Ap. (ul. Nadodrzańska 6-7)

  Zapraszamy wszystkie osoby zamierzające w bliższej lub dalszej perspektywie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.