Z powodu epidemii koronawirusa

odwołaliśmy Parafialną Pielgrzymkę do Rzymu planowaną na maj 2020r.

Osoby, które wpłaciły już pierwsze raty otrzymają pełny zwrot u ks. Proboszcza

– dotyczy to wpłat dokonanych na konto Biura Podróży SIMON,

jak również wpłaconych osobiście proboszczowi.

Biuro Podróży SIMON przelało całą kwotę wpłat na konto parafialne

z załączoną listą.

Jako Parafia bardzo chętnie możemy też przesłać kwotę na wskazane konto.

ks. proboszcz Zbigniew Samociak