OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20 VI 2021

XII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

  1. Informujemy, że decyzją Konferencji Episkopatu Polski od dzisiejszej niedzieli 20 czerwca zostaje odwołana dyspensa dotycząca obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Stąd powracamy do obowiązku przestrzegania przykazania kościelnego: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej”.
  1. Sakrament bierzmowania młodzieży z aktualnych klas ósmych odbędzie się po wakacjach w terminie jesiennym. Jednak chcielibyśmy się spotkać jeszcze przed wakacjami z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas VII i VIII. Zapraszamy już jutro w poniedziałek 21 czerwca do kościoła pw. św. Andrzeja AP. młodzież z klas VII o godz. 16.00 i tego samego dnia młodzież z klas VIII na godz. 16.30.
  1. W najbliższy piątek 25 czerwca mamy zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie okresu wakacyjnego. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. na zakończenie roku szkolnego w piątek o godz. 8.30 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej.
  1. Nabożeństwa Czerwcowe – każdego dnia od godz. 17.30.
  1. W kościele filialnym w Krośnie Odrzańskim pw. św. Andrzeja Apostoła rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy renowacji zabytkowych drzwi wejściowych od ulicy Nadodrzańskiej oraz restaurację dwóch drewnianych okien – jedno nad drzwiami i drugie z lewej strony drzwi. Postawiono rusztowania wewnątrz i zewnątrz świątyni. Wejście do kościoła jest możliwe tylko od strony ulicy Kościelnej.

       Wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków. Będą one obejmowały m.in. rozpoznanie stratygraficzne, usuwanie przemalowań, dezynfekcja i dezynsekcja, uzupełnienie i wzmocnienie drewna oraz konsolidacja  zachowanej warstwy malarskiej. Całkowity koszt wymienionych prac to 70 tysięcy zł.

Napisaliśmy wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych. Pozostałe 40 tysięcy musimy zapłacić z parafialnych pieniędzy.

       Otrzymaliśmy też pozytywną opinię na zgłoszony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekt malowania kościoła pw. św. Andrzeja Ap. na wzór pierwotnego stanu ścian i sufitu. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru firmy budowlanej z uprawnieniami do wykonywania prac konserwatorskich na zabytkach.

       Zwracamy się o pomoc finansową do naszych aktualnych i byłych parafian, którzy z wielkim sentymentem darzą kościół pw. św. Andrzeja Ap. W przyszłą niedzielę będą dołączone do Biuletynu Parafialnego koperty z napisem na remont kościoła św. Andrzeja Ap. Również dziękujemy za każdą wpłatę na dowolne konto parafialne na remont kościoła.

  1. Po Mszy św. rozprowadzamy nasz bezpłatny Biuletyn Parafialny i tygodniki katolickie w cenie 6 zł – Niedziela i Gość Niedzielny. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane w naszych świątyniach.   

                                                                                     proboszcz ks. kan. Zbigniew Samociak