OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA – 28 III 2021

 APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

        Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego,

to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

         W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.

         W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

         Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

          Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

          Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.

          Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

✠ Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 26 marca 2021 roku

 

 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – otwiera ona Wielki Tydzień. Od poniedziałku do środy będzie możliwość spowiedzi św. półgodziny przed każdą Mszą św.
 2. W związku z wprowadzonym na terenie całej Polski nowych limitów liczby osób w kościołach mamy limit w kościele pw. św. Andrzeja 15 osób i w kościele pw. św. Jadwigi – 50 osób. Przypominamy również o obowiązku zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną.
 3. Nasz Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów sanitarnych.
 4. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium.
 5. Ponieważ obecna sytuacja skłania do pozostawania w domach i nieuczestniczenia osobiście w liturgii, zapewniamy wszystkich o szczególnej modlitwie podczas parafialnych celebracji. Prosimy pozostających w domach o duchową łączność z parafią, diecezją i z całym Kościołem przez modlitwę domową, a także z pomocą transmisji przez TVP Gorzów oraz nasz parafialny Facebook i stronę internetową parafii: www. jadwigakrosno.pl, gdzie jest transmisja na żywo wszystkich spotkań w kościele pw. św. Jadwigi Śl. dzięki zakupionej nowoczesnej kamerze.
 6. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.
 7. W tym roku tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę jest odwołane w całej diecezji.
 8. Bp Tadeusz Lityński pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Zachęcamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą. Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa uczyniony przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domu do pobłogosławienia.
 9. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd jest do pobrania na stronie diecezjalnej diecezjazg.pl,, na stronie parafialnej: www.jadwigakrosno.pl i parafialnym Facebooku.

Liturgia Triduum Paschalnego od czwartku do soboty

będzie odbywała się tylko w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Triduum Paschalne rozpoczynamy

 w Wielki Czwartek Mszą św. o godz. 18.00.

W tym dniu mamy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

Czuwanie przy Ciemnicy będzie trwało do godz. 24.00.

 

Kapłani odwiedzą chorych do których chodzą co miesiąc w Wielki Czwartek natomiast do osób chorych, które chciały by mieć posługę kapłańska z wielkanocną spowiedzią kapłani przyjdą w Wielki Piątek. Prosimy o podanie w zakrystii adresów chorych osób do których kapłani mają przyjść.

W Wielki Piątek – w dniu pamiątki śmierci Chrystusa na Krzyżu

 rozpoczęcie czuwania przy Ciemnicy od godz. 10.00 rano.

Na rozpoczęcie rannego czuwania będzie o godz. 10.00 Modlitwa Jutrzni Wielkopiątkowej

– zwaną w liturgii Ciemną Jutrznią.

O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa

– prowadzi Wspólnota Rodziny Serca Jezusowego.

Pamiętajmy o zachowaniu w Wielki Piątek postu ścisłego i abstynencji od napojów alkoholowych. Prosimy także o przybranie kwiatami przydrożnych krzyży. 

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18.00.

Na liturgię Wielkiego Piątku składa się liturgia słowa, adoracja krzyża, Komunia św. oraz procesja do Bożego Grobu.  Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim do godz. 2400.

Zachęcamy wspólnoty religijne i wszystkich wiernych do nocnej adoracji.

W trakcie czuwania nocnego do 24.00 będzie okazja do spowiedzi św.,

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna. 

Na rozpoczęcie Adoracji Pana Jezusa w grobie o godz. 10.00 

będzie modlitwa Jutrzni Wielkosobotniej.

Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się w nocy o godz. 20.30.

Prosimy o przyniesienie wielkanocnych świec Caritas lub dowolnych świec

– będziemy trzymali w rękach zapalone od paschału świece

oraz później ponownie zapalimy przy odnowieniu Sakramentu Chrztu św.,

 

Uroczysta Msza św. Wielkanocna w niedzielę o świcie

– dawna Msza św.  Rezurekcyjna z procesją wielkanocną

będzie o godz. 6.00 rano w kościele pw. św. Jadwigi Śl.

W niedzielę Wielkanocną porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę,

odwołana jest tylko Msza św. o godz. 7.30 rano.

Msze św. w niedzielę 4 kwietnia w Sarbii o 9.00 i Gostchorzu o godz. 10.00.

W Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia  Msze św. jak w każdą niedzielę.

Z racji wprowadzonych limitów ilości osób w kościołach będą dodatkowe

 Msze św. w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

w kościele pw. św. Jadwigi Śl. o godz. 9.00 rano i 15.00.

 

 1. W Wielkim Tygodniu Biuro Parafialne będzie nieczynne. Po Mszy św. rozprowadzamy nasz bezpłatny Biuletyn Parafialny i tygodniki katolickie w cenie 6 zł – Niedziela i Gość Niedzielny. 
 2. Są do nabycia również Wielkanocne Świece Caritas po 15 zł. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na utrzymanie naszego Diecezjalnego Seminarium Duchownego i za ofiary składane w naszych świątyniach oraz na konto parafialne.                        proboszcz ks. kan. Zbigniew Samociak