PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

W tym roku, oprócz dziennych studiów magisterskich otwieramy także dwuletnie studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne, gdzie nabór, trwa do 27 września 2018r.

 

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein (działając jako ośrodek zamiejscowy PWT Wrocław) prowadzi nabór na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne.

Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia: – uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach zawodowych = branżowych (w wyjątkiem szkół specjalnych); – pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Program studiów spełnia wymogi porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31.05.2016 r. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 07.06.2016 r.

Program obejmuje:

– moduł 1 – teologia (495 godz.);

– moduł 2 – katechetyka (120 godz.);

– moduł 3 – praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) – realizacja praktyk po 1 roku studiów.

Charakterystyka modułów:

studia trwają 4 semestry;

opłata za semestr – 1 550,00 zł;

zajęcia odbywają się w soboty (14-15 spotkań w semestrze);

studia zostaną uruchomione pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.

Wymagane dokumenty:

– podanie do Rektora PWT i kwestionariusz osobowy;

– życiorys (opisowo, nie CV);

– świadectwo moralności od księdza proboszcza;

– metryka chrztu;

– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów;

– 3 fotografie (35mm x 45mm);

– osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych;

 – osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego;

– dowód opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

70,00 zł – potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych;

nr konta: 42 1600 1462 1837 1954 6000 0005 (Bank BGŻ BNP Paribas. SA),

Papieski Wydział Teologiczny, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław,

Tytułem: opłata rekrutacyjna / imię i nazwisko / Zielona Góra

ks. Mariusz Jagielski Dyrektor IFT im. E. Stein