Spotkania kandydatów do bierzmowania z klas 7

RAZEM Z RODZICAMI odbędą się w tym tygodniu w kościele św. Jadwigi.

Grupa męska spotyka się w czwartek 26 maja o 16.00,

grupa żeńska w piątek 27 maja o 16.00.

Młodzież proszona jest o przyniesienie indeksów.