Święcenie pokarmów wielkanocnych

w Wielką Sobotę 16 kwietnia2022r.

będzie odbywało się w kościele pw. św. Jadwigi Śl.

od godz. 11.00 o pełnych godzinach do 15.00.

  W trakcie liturgii poświęcenia pokarmów będziemy

 zbierać ofiary na bieżące parafialne remonty.

Pokarmy wielkanocne będą również święcone w innych miejscach:

          Marcinowice – g. 11.15 , Kaplica Szpitalna – 11.40

Chyże – 12.00,  Gostchorze – 12.15,

         Sarbia – 11.50, Morsko – 12.40, Kamień – 13.00